Táimid uilig ag déanamh sár-iarracht Gaeilge a labhairt i ngach áit ar scoil – sa rang, sa chlós agus sna hallaí. Is féidir libh Gaeilge a labhairt sa bhaile freisin! An frás atá againn don choicíse ná ‘An bhfuil aon nuacht agat?‘. Labhair Gaeilge linn! 


We are all making a huge effort to speak Irish in every part of the school – in the classroom, in the playground and in the corridors. You can speak Irish at home too! Our phrase of the fortnight is ‘An bhfuil nuacht agat?’ – ‘Do you have any news?’. Speak Irish with us!

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »